payrollit.nl

Payroll IT

Welkom op de website met uitleg en informatie over payroll in en voor de IT branche in Nederland.

Misschien wilt u als IT ondernemer en/of werkgever in de IT branche in Nederland uw IT personeel geheel of gedeeltelijk bij een payrollbedrijf onderbrengen, zoekt u een payrollbedrijf, met affiniteit met IT-ers, voor uw IT bedrijf of wilt u een payrollofferte voor uw IT personeel ontvangen? Stopt u dan met verder zoeken! Payroll IT is namelijk in Nederland de website, die u hierbij verder kan helpen.

Allereerst geven wij u namelijk onderstaand beknopte informatie over de dienstverlening payroll voor uw IT bedrijf, personeel en de IT branche in Nederland. Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u meer payroll informatie voor uw IT bedrijf van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor de IT branche in Nederland aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroll voor u, uw IT bedrijf, IT-ers, medewerkers, CAO en de bijbehorende payrolltarieven in de IT branche in Nederland.

Vraag een payrollofferte voor uw IT bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payroll?

U wilt zich richten op het werven en selecteren van uw IT personeel. Als geen ander weet u iedere keer weer de juiste IT’er voor de bijpassende IT functie binnen uw IT bedrijf te vinden. Maar vervolgens wilt u zich echter geen zorgen over allerlei zaken, die aan het formeel juridisch werkgever zijn verbonden maken. Dan is payroll voor u een zeer aantrekkelijke oplossing. Bij payroll neemt het payrollbedrijf u namelijk al uw administratieve lasten en arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s uit handen, zodat u en uw IT specialisten zich weer volledig op de snel veranderende ontwikkelingen binnen de IT wereld kunnen richten!

Waarom payroll in en voor de IT branche?

De inzet van payrollmedewerkers is een uitstekende manier om incidentele en langdurige onderbezetting in de IT branche op te vangen. Helaas brengt de inzet van tijdelijke medewerkers veel werk, kosten en risico’s binnen de IT branche met zich mee. De oplossing voor u is dan payroll, bij payroll neemt een payrollbedrijf namelijk alle administratieve rompslomp (o.a. arbodienstverlening) en arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s omtrent uw IT personeel van u als werkgever over. U beschikt tegen uiterst scherpe payrolltarieven hierdoor met payroll over extra capaciteit voor uw IT bedrijf, echter zonder allerlei financiële werkgeversrisico’s v.w.b. ziekte en ontslag.

Bij payroll schakelt u het payrollbedrijf pas in nadat u een geschikte IT-er en/of medewerker heeft gevonden. Op dat moment neemt het payrollbedrijf uw IT-er en/of medewerker in dienst (op de loonlijst = payroll vertaalt uit het Engels) en tevens alle werkgeverslasten en verplichtingen van u over. Het payrollbedrijf draagt dus zorg voor het gehele traject, van arbeidscontracten opstellen tot verzuimbegeleiding, van salarisbetalingen tot facturatie en van afdrachten van premies en loonbelasting tot de vlekkeloze verwerking van alle personele, wettelijke en CAO-wijzigingen binnen de IT branche of Nederland.

Binnen de IT branche wordt payroll dus steeds vaker toegepast. Bij payroll IT kennen wij de vele mogelijkheden van payroll voor uw IT bedrijf en hebben ons hier daarom binnen de IT branche verder in gespecialiseerd. Zo kunnen wij zorgen dat uw payrollmedewerkers uitstekende arbeidsvoorwaarden, die nauwelijks van uw eigen IT’ers verschillen, bij payroll krijgen. Dergelijke uitstekende arbeidsvoorwaarden maken het voor u met payroll nog meer en beter mogelijk om de beste IT-ers en/of medewerkers op de arbeidsmarkt aan uw IT bedrijf of u te binden.

Voor wie is payroll in de IT branche interessant?

In feite is het werken met payroll voor iedere IT ondernemer, werkgever en bedrijf, die in Nederland met personeel werkt interessant. Dit geldt voor zowel kortlopende projecten of lange termijn trajecten en komt door het gemak, beperkte werkgeversrisico’s en financiële voordelen, die u door efficiënter in te kopen met payroll kunt behalen.

Zeker als u veel studenten, scholieren, parttimers en zzp-ers voor uw IT bedrijf laat werken, is payroll interessant. De zorg van een IT werkgever in Nederland is namelijk de enorme papierwinkel en kosten waarmee het aantrekken van (tijdelijke) medewerkers tegenwoordig vergezeld gaat.

Er moet een juist arbeidscontract worden opgesteld. Hij of zij moet worden aangemeld bij het UWV en de fiscus. Het loon, inclusief het maken van loonstroken en jaaropgaven, moet op tijd en correct worden uitbetaald. En tenslotte bent en blijft u ook nog voor de afdrachten aan allerlei, vaak bureaucratische instanties in Nederland verantwoordelijk.

Hoe lang of kort een IT-er en/of medewerker ook voor u werkt/heeft gewerkt, de nasleep van een dienstverband kan u lang achtervolgen en enorm veel energie en dure arbeidsuren kosten. Indien u echter nu besluit uw IT personeel bij payroll IT te payrollen, bent u van al deze zaken en verhoogde premies voor kortlopende arbeidscontracten in 1 klap verlost en heeft u hier in de toekomst ook niets meer mee te maken.

Denkt u zich eens in dat u zich met payroll IT niet meer hoeft te bekommeren over wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken, geen aangiften meer van het UWV en Belastingdienst krijgt, geen kosten van een arbodienst en overige personeelsverzekeringen heeft en geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een rust zou u dat geven!

Wat kost payroll in de IT branche?

Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw IT-er en/of medewerker u eigenlijk precies per uur?

De kosten van payroll zijn uit een aantal onderdelen opgebouwd. Wanneer u in Nederland zelf IT medewerkers in dienst heeft, maakt uw IT bedrijf deze kosten ook. Hierbij moet u echter met verschillende partijen rekening houden. U besteedt bijvoorbeeld uw salarisadministratie aan een loonadministratiekantoor of accountant uit en heeft een arbodienstcontract en ziekteverzuimverzekering bij een verzekeraar afgesloten.

U betaalt deze diensten allemaal apart en krijgt er door iedere dienst en/of product weer extra administratief werk bij. Bij payroll IT besteedt u echter alles aan 1 partij uit. Hierdoor bent u in veel gevallen goedkoper uit en bespaart u direct op uw personeelskosten.

De volgende personeelskosten zijn o.a. bij payrolltarieven in Nederland inbegrepen: Brutoloon en werknemerspremies, werkgeverspremies, pensioen, afdrachten premies en loonbelastingen, reservering vakantie uren/dagen, reservering vakantiegeld, ziekterisico’s, salarisadministratie en contractbeheer.

Payroll IT baseert haar payrolltarieven altijd op basis van het bruto uurloon, exclusief reserveringen vakantiegeld en dagen (idem uw CAO bruto uurlonen en WML), van een IT’er en/of medewerker. Het payrolltarief bij payroll IT wordt, door dit bruto uurloon met een zogenaamde payrollfactor (omrekenfactor of loonsom) te vermenigvuldigen, berekend. Dit is ook in de detacherings- en uitzendbranche gebruikelijk. De hoogte van de omrekenfactor bij payroll wordt mede door de functie, arbeidsverleden, CAO, soort arbeidsovereenkomst en ziekterisico’s bepaald.

U weet bij payroll IT dus van te voren wat een IT-er en/of medewerker u exact per gewerkt uur kost, daar u bij payroll alleen voor de daadwerkelijk gewerkte uren van uw IT medewerkers betaald. Bij ziekte of vakantie van een medewerker heeft u dan bij payroll ook geen personeelskosten.

Werkt u tenslotte met uitzendkrachten en/of gedetacheerden voor uw IT bedrijf, dan bent u sowieso met payroll IT 10-20% goedkoper uit! Hierbij kunnen de tariefverschillen, indien u hen naar payroll overzet, tot wel enkele euro’s per uur oplopen.

Over payroll IT

Wij van payroll IT kan elke IT ondernemer en/of werkgever in de IT branche in Nederland een passende payrolloplossing tegen een scherp payrolltarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor uw IT bedrijf aan en ontvang deze offerte binnen 24 uur, boordevol informatie over payroll voor u, uw IT bedrijf, IT-ers en overige IT medewerkers in Nederland!

Vraag een payrollofferte voor uw IT bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven in en voor de IT branche

Veel van de volgende payrollbedrijven bieden naast ons van payroll IT o.a. ook hun payrolldiensten in de IT branche in Nederland aan. Naast wij van payroll IT zijn sommige ook in payroll van IT personeel (ook zzp-ers) bij IT bedrijven in Nederland gespecialiseerd.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.

Vraag een payrollofferte voor uw IT bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!

KLik hier

Voordelen van payroll voor en in de IT branche

Naast de bovengenoemde redenen (gemak en tijdswinst) zijn ook de volgende payroll voordelen voor veel ondernemers en/of werkgevers in de IT branche in Nederland doorslaggevend om te gaan payrollen.

Personeelskosten vooraf inzichtelijk met payroll binnen de IT

U weet bij payroll vooraf wat uw personele kosten zullen zijn, zodat u hier in uw loonkostenberekeningen, budgettering, calculaties en/of offertes rekening mee kunt houden. U betaalt namelijk een vast payrolltarief over alleen de daadwerkelijk gewerkte uren van uw IT medewerkers en ontvangt hiervan periodiek één factuur. Zo heeft u met payroll als voordeel op ieder moment en plaats 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw IT bedrijf.

Lagere personeelskosten met payroll binnen de IT

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kan payroll IT uw personeels- en salarisadministratie van uw IT bedrijf met payroll voor scherpe payrolltarieven doen. In veel gevallen bent u zelfs met payroll goedkoper uit dan wanneer u uw IT personeel zelf in dienst zou hebben. U bespaart als voordeel namelijk met payroll aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, arbokosten en niet te vergeten kosten bij ziekte. Bovendien bent u met payroll binnen uw IT bedrijf veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau in en voor de IT branche samenwerkt. Hierbij zijn de tariefverschillen, indien u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payroll gebruikmaakt, soms wel enkele euro's per uur!

Minder administratie met payroll binnen de IT

Alle administratieve handelingen zijn bij payroll dus voor rekening van het payrollbedrijf. U moet hierbij denken aan de loonbetalingen, het beantwoorden van vragen, contracten opstellen/verlengen, ziekmeldingen, begeleiding bij ziekte en bijhouden van veranderende CAO, wet- en regelgeving. Kortom, met payroll heeft u weer tijd voor belangrijkere zaken binnen uw IT bedrijf.

U blijft bij payroll captain in control

In de praktijk blijft u bij payroll voor uw IT personeel nog steeds 'captain in control' binnen uw IT bedrijf. Het payrollbedrijf fungeert slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie. U blijft met payroll namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw IT bedrijf, echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren, verantwoordelijk. Voor uw IT'ers en/of medewerkers verandert er feitelijk ook niet veel met payroll, behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener, op het gebied van personeel en organisatie, kunnen terugvallen.

Geen werkgeversrisico's met payroll binnen de IT

Uw huidige en/of nieuw geworven IT-ers en/of medewerkers werken exclusief voor u, maar staan bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= vertaling uit het Engels van payroll). Het payrollbedrijf is als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw IT-ers en/of medewerkers. U heeft bij payroll namelijk geen IT personeel meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekteverzuim meer met payroll binnen de IT

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) IT-ers en/of medewerkers bij payroll meer bent, heeft u ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij payroll niet.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw IT-ers en/of medewerkers ook te maken hebben, door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis (bij uw accountant betaalt u nu per minuut!) antwoord te krijgen op uw vraag. Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw IT personeel bij payroll geregeld. U ziet aan uw IT-ers en/of medewerkers wordt door payroll IT bij payroll ook gedacht. Na dit gelezen te hebben, wilt u misschien nog meer over wat payroll voor u, uw IT-ers, overige medewerkers en IT bedrijf in Nederland kan betekenen weten? Vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor uw IT bedrijf binnen de IT branche in Nederland bij ons aan!